Povežite se sa nama

intervju.rs

Vulin će komandovati i Vojnom policijom

Politička dijagnoza

Vulin će komandovati i Vojnom policijom

Foto: ministarstvo odbrane

Vulin će komandovati i Vojnom policijom

Vlada Srbije usvojila je predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koje predviđaju da ministar odbrane može narediti Vojnoj policiji da „poslove obezbeđenja određenih ličnosti i protivterorističke zaštite“ može da obavlja i van Ministarstva i Vojske.

Izbrisan je stav iz važećeg zakona da se „Vojna policija može angažovati u pružanju pomoći organima unutrašnjih poslova (policije) u miru i vanrednom stanju na osnovu zahteva nadležnog organa, po odobrenju ministra odbrane“.

Uprava Vojne policije je organizaciona jedinica Generalštaba, a ne Ministarstva odbrane, pa je novost to što će ako se izmene zakona usvoje, odluku o njenom angažovanju van sistema ministar donositi, a ne odobravati.

U predlogu zakonskih izmena i dopuna nije precizirano koje ličnosti van Vojske i Ministarstva će moći da obezbeđuje Vojna policija, kao ni u kojim akcijama „protivterorističke zaštite“ će moći da bude angažovana. Predloženim izmenama zakona je dodato i novo ovlašćenje Vojnoj policiji da „vodi službene evidencije i obrađuje podatke o ličnosti“ u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, „u skladu sa propisima koji uređuju evidencije i obradu podataka o ličnosti u oblasti unutrašnjih poslova.“

Foto: novosti.rs

Izmene i dopune zakona o Vojsci Srbije će „pogoditi“ poručnike, jer je njima propisano da će, umesto dosadašnje tri, unapređenje u čin kapetana moći dobiti posle najmanje četiri godine provedene u tom činu.

 Izmenama je predviđeno da se unapređenje oficira i podoficira u viši obavlja na osnovu kriterijuma koje utvrđuje ministar odbrane i da se prave „liste kandidata“.

Izmenjen je i dosadašnji član o maksimalnoj životnoj dobi do koje u vojnoj službi, uz trogodišnje obnavljanje ugovora, mogu ostati vojnici, podoficiri i oficiri po ugovoru, pa su godine starosti za sve povećane do 53. Do sada je starosna granica za profesionalnog vojnika bila 40 godina života, a podoficira i oficira 45.

Dodata je i odredba sa se, izuzetno, a po odluci ministra odbrane, ugovor licima na pojedinim formacijskim mestima ili određenih specijalnosti može obnavljati do ispunjenja uslova za odlazak u penziju propisanih zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, što znači i posle 53. godine.

Izvor: fonet.rs i danas.rs

Ostavi komentar

Ostavite Komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Više u Politička dijagnoza

Najčitanije na intervju.rs

Facebook

Tagovi

Na Vrh